BLOG

Artykuł główny

Audyt bezpieczeństwa jest podstawowym narzędziem zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jego celem jest ocena stopnia zabezpieczenia systemu informatycznego przed zagrożeniami, a także identyfikacja i analiza ryzyka bezpieczeństwa. Właściwy audyt bezpieczeństwa powinien być integralną częścią procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1997 roku, administrator danych jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa co najmniej raz w roku. Audyt bezpieczeństwa danych osobowych polega na ocenie stopnia zabezpieczenia systemów informatycznych i teleinformatycznych, w tym odpowiedniego zarządzania tymi systemami, oraz stanu zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, uszkodzeniem, ujawnieniem lub nieuprawnionym wykorzystaniem. Właściwy audyt powinien być również integralną częścią procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ang. information security management, ISM) to zintegrowany proces, którego celem jest zapewnienie odpowiednich poziomów bezpieczeństwa informacji. Proces ten składa się z pięciu etapów: 1. Identyfikacja zagrożeń 2. Ocena ryzyka 3. Planowanie 4. Implementacja 5. Monitorowanie i doskonalenie

Zajawki artykułów

Instalacja certyfikatów SSL na serwerach webowych W kontekście tematyki serwerów Linuxowych, i...

czytaj dalej

Środowisko cloud, czyli chmura, ma wiele zalet, ale największą z nich jest niski koszt. Poniewa...

czytaj dalej

Backup danych w kontekście tematyki serwerów Linuxowych Jak wiadomo, backup danych to nieodzown...

czytaj dalej

Audyt bezpieczeństwa jest podstawowym narzędziem zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jego ...

czytaj dalej

Cyberzagrożenia dla biznesu Kradzież danych, rozsyłanie spamu, ataki ransomware – cyberprz...

czytaj dalej

Czym są serwery VPS? Serwery VPS to po prostu serwery, które dzielą jeden fizyczny komputer na...

czytaj dalej

Serwer VPS to wirtualny serwer, który odpowiada za komunikację z innymi komputerami w sieci. J...

czytaj dalej

Serwery wirtualne w chmurze to przede wszystkim zaleta elastyczności. Oznacza to, że ich wielko�...

czytaj dalej

Test penetracyjny (ang. penetration test) – rodzaj zautomatyzowanego śledzenia (ang. scanning) ...

czytaj dalej

Serwerów VPS używamy od wielu lat, a korzystający z nich przede wszystkim cenią sobie ich elas...

czytaj dalej

Cloud hosting to rodzaj usługi serwerowej, który polega na udostępnieniu zasobów serwerowych...

czytaj dalej

Instalacja środowiska hostingowego PHP czy NodeJS w kontekście serwerów Linuxowych to bardzo ci...

czytaj dalej

Formularz kontaktowy

Poniżej znajdziesz blogi z którymi współpracujemy:
linuxvps.pl dobrachmura.pl vps-compare.com wydajnyvps.pl macierz-dyskowa.pl testy penetracyjne